استخدام نیروی کار

گروه صنعتی تولیدی ایران زمین جهت پیشبرد اهداف خود و تامین منابع انسانی جهت افزایش توا تولید نیاز به پرسنل و نیروهای کار جنس مذکر دارد .

جهت تمایل به همکاری میتوانید با شماره  09117118500 تماس حاصل فرمایید .

با ما تماس بگیرید