محصولات آجر

امروزه آجرها به صورت صنعتی تولید و جایگزین سنگ شده اند و درحقیقت سنگی ساخته دست بشر هستند . سنگی دگرگون که از تغییر وضعیت خشت پدید میآید. این گروه از مصالح که اولین تولید صنعتی و انبوه مصالح ساختمانی به دست بشر به شمار میآیند براساس نوع مواداولیه، روند تولید و محل مصرف به انواع متنوعی تقسیم می شوند. آجرهاي رسی که اولین و فراوان ترین آنها هستند قدمت چندهزار ساله دارند. در شرکت تولیدی ایران زمین انواع آجرهای فشاری – آجرهای تیغه – آجرهای ضد زلزله  و …. تولید می شود .

در ادامه برخی از نمونه محصولات ما را ببینید

با ما تماس بگیرید